Úvodní stránka > Práva a povinnosti ÚOZI

Práva a povinnosti ÚOZI

Stránky jsou ve výstavbě.

 

Práva a povinnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra

 

Práva a povinnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra stanoví § 16 zákona č. 200/1994 Sb.

Podle § 17b odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. se úředně oprávněný zeměměřický inženýr dopustí jiného správníhodeliktu na úseku zeměměřictví jestliže:
a) nedodržuje podmínky nebo povinnosti stanovené zákonem č. 200/1994 Sb. pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky nebo základní státní mapové dílo;
b) odmítne potvrdit praxi osobě žádající o udělení úředního oprávnění, která pod jejím vedením praxi vykonala;
c) neohlásí změny údajů uvedených v žádosti o udělení úředního oprávnění;
d) ověří výsledek zeměměřické činnosti vykonaný osobou, která není k této činnosti odborně způsobilá.

Za výše uvedené porušení pořádku na úseku zeměměřictví může Ministerstvo obrany uložit úředně oprávněnému
zeměměřickému inženýrovi pokutu až do výše 250 000 Kč.

 

 

 

Nahoru